Slovník

Skratka

English explanation

Slovenský preklad

AMRAP

As Many Reps (sometimes Rounds) as Possible

Tak veľa opakovaní/kôl koľko dokážeš

Box

CrossFit gyms are typically referred to as a ‘box’ because they are traditionally located in

industrial warehouses

CrossFit-ové telocvične sú typicky označované ako „box“, pretože sú tradične umiestnené v priemyselných

priestoroch

BP

Bench Press

Tlak na lavičke

BS

Back Squat

Zadný drep

BW

Body Weight

Telesná hmotnosť

C&J

Clean & Jerk

Premiestnenie s výrazom

C2

Concept2

Veslovací trenažér Concept2

C2B

Chest to Bar

Zhyb, kde sa musí hruď dostať na úroveň hrazdy

CFJ

The CrossFit Journal

CrossFit internetový magazín

CFT

CrossFit Total

Cvičenie, pri ktorom sa hľadá 1RM zo zadných drepov, tlak na ramená a mŕtvy ťah

CFWU

CrossFit Warm-up

CrossFit rozcvička

CLN

Clean

Premiestnenie

DHP

Dead Hang Pull

Výťah z visu

DL

Deadlift

Mŕtvy ťah

EMOM

Every x Minute For x Minutes

Každých x minút na x minút minútu (do x minút sa musí odcvičiť predpísané cvičenie a zvyšný čas do

x minúty je odpočinok)

Firebreather

An elite-level CrossFit athlete

Elitný CrossFit atlét

FS

Front Squat

Čelný/predný drep

GHD

Glute Ham Developer

Stroj na hyperextenzie, hamstringy, brušáky a pod.

GM

Good Mornings

Predkláňanie s kotúčom na hrudi

Heroes

Several CrossFit benchmark workouts that are named after actual military, law enforcement and

firefighters that have died in the line of duty. These workouts are typically very difficult as a way of

honoring these heroes.

Predpísané CrossFit cvičenia, ktoré sú pomenované po skutočných vojakoch, policajtoch a hasičoch,

ktorý zomreli počas výkonu svojej služby. Tieto cvičenia sú typicky veľmi náročné a robia sa na

počesť niektorého z hrdinov

Začni zdravo žiť a zmeň svoj život