Funkčný tréning a cviky

Funkčný tréning predstavuje cviky, ktoré majú priamu spojitosť s aktivitami a pohybmi z každodenného života. Sú to pohyby v prvom rade prirodzené – ide o univerzálne pohybové modely, naše telo ich pozná. Sú pre život esenciálne, preto ako pohyby, tak aj funkčné cviky sú bezpečné pri dodržaní správnej motoriky a techniky. Izolované pohyby v živote nevyužívame, preto funkčný tréning pozná hlavne komplexné pohyby, súbor pohybov pri ktorých sa zapája viac svalových partii naraz a pracujú vo vzájomnej súvislosti. Izolované cviky sa používajú vo funkčnom tréningu ako doplnkové cviky na posilnenie špecifických partií ľudského tela. Či chcete podávať vrcholové športové výkony, alebo zdvihnúť svoje dieťa, ťažký nákup, zraneného kamaráta bez strachu o vlastné kĺby – funkčný tréning vás na tieto výzvy v živote pripraví.
Funkčné pohyby sú pre nás prirodzené – predstavujú kľúčové, univerzálne pohybové modely z každodenného života. Drep je jednoducho postavenie sa z pozície v sede, mŕtvy ťah je obyčajné zdvihnutie objektu zo zeme, tlak na ramená alebo nadhod, kde pohyb končí s činkou nad hlavou je pohyb, ktorý často potrebujete pri dvíhaní niečoho ťažkého nad hlavu – kufor a pod. Všetko toto sa okolo nás deje a my chceme byť na všetko, čo na nás život hodí pripravení a pripravení tak, že tieto pohyby budeme vedieť robiť bezpečne. Preto potrebujeme funkčné cviky, ktoré sú logicky – bezpečné. Okrem bezpečnosti je u nich správna technika kľúčová aj pre zvyšovanie efektivity pohybov a tým aj výkonnosti.

Funkčný tréning

Začni zdravo žiť a zmeň svoj život