Príbeh GCG

Príbeh
GIRYA
CROSS
GYM

Počas pôsobenia Michal Ščepka v USA v rokoch 2007 – 2009 sa začal celý príbeh lásky k funkčnému
tréningu a následne založeniu gymu GIRYA CROSS GYM.
V tom čase, počas svojich vojenských štúdií a výcvikov sa musel zúčastňovať špeciálnych fyzických
tréningov a výcvikov, ktoré boli postavené na dvoch pilieroch: CrossFit a SEALFIT.
Spočiatku to bol fyzicky extrémne náročný začiatok, ale nenávisť sa rýchlo premenila v lásku k tomuto
štýlu cvičenia. Fyzická kondícia zažívala obrovský progres.
V roku 2012 pri intenzívnom trénovaní, vzdelávaní a koučovaní v Kandahar CrossFit (Afganistan) sa
Michal rozhodol založiť gym, kde by bolo možné aplikovať skúsenosti a predstaviť skvelý funkčný
tréning v duchu CrossFit širokej verejnosti v Seredi, kde pôsobil.
Občianske združenie GIRYA CROSS GYM bolo založené v januári roku 2013 za účelom združovania
športovcov a vykonávania športových aktivít pre širokú verejnosť.
Názov vychádza z pôvodného názvu jedného z najefektívnejších cvičebných nástrojov všetkých dôb –
GIRYA, alebo Kettlebell. Tento cvičebný nástroj – v mnohých krajinách symbol sily je dodnes
uznávaný ako jeden z najefektívnejších a najuniverzálnejších cvičebným nástrojom na svete a patrí
mu aj naša úcta.
Svoju činnosť sme začínali v prenajatej telocvični Obchodnej akadémie v Seredi, kde sme
v provizórnych priestoroch perfektne rozbehli tréningy a začalo sa tvoriť to najdôležitejšie –
priateľstvá a priateľská atmosféra na každom tréningu. V tom čase sa pridal do nášho trénerského
tímu jeden z najúspešnejších vzpieračov Slovenska, viac ako 20 násobný majster Československa vo
vzpieraní a vynikajúci tréner Bc. Pavol Divilek.
Získavali sme veľa priaznivcov a po roku sme sa presťahovali do krajších priestorov športovej haly
v Dolnej Strede. Počas nášho pôsobenia v Dolnej Strede začala k nám chodiť trénovať slečna, ktorá
začínala s CrossFit-om a chytilo ju to veľmi za srdce. Monika Bosáková začala na sebe tvrdo pracovať,
a jej progres ide dodnes hore. Postupne sa začala vzdelávať, absolvovala rôzne semináre, školenia,
súťaže. Svoje skúsenosti a vedomosti pretavila do trénerského certifikátu a my sme ju veľmi radi
privítali medzi svoje trénerské kapacity. Dodnes tvorí srdce nášho gymu.
Postupne sme začali organizovať aj rôzne projekty, kde sme sa snažili spropagovať funkčné tréningy
medzi mládež celého Galantského okresu.
S odstupom času prišiel čas presťahovať sa do vlastných priestorov, ktoré by svojim vybavením
kompletne pokryli všetky potreby kvalitného gymu na spomínané tréningy.
Tento sen sa nám splnil a 4.4.2015 sme otvorili brány peknej haly na Mlynárskej ulici v Seredi, kde
pôsobíme dodnes a tvoríme skupinu skvelých ľudí, ktorých môžeme nazvať priateľmi alebo ako
hovoríme „GCG rodina“.
Postupne sme rozšírili tréningy aj o detské tréningy, ktoré naberajú na popularite. Trénerský tím sme
rozšírili o milovníka funkčných tréningov, skvelého CrossFit-era a trénera Tomáša Bachratého.
Sme hrdí na každého človeka, čo s nami cvičí a dodáva šmrnc a atmosféru tomuto skvelému miestu.

Začni zdravo žiť a zmeň svoj život